Zaradenie jazdcov do kategórii v roku 2013 (xls)

 

Technické pravidlá na rok 2013 (doc)

 

Dodatky technických pravidiel na rok 2013 (doc)

 

Žiadosť o vystavenie celoročnej licencie na rok 2013 (doc)

 

Žiadosť o vystavenie jednorázovej licencie na rok 2013 (doc)

 

Informácie o jednorazových licenciach (doc)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Zápisnica z Výkonného výboru 27.10.2012 Rudina (doc)

 

Zápisnica z Výkonného výboru 29.4.2012 + rozpočet na rok 2012 (doc)

 

Zaradenie jazdcov do kategórií na rok 2012 (xls)

 

Čerpanie finančných prostriedkov SCÚ za rok 2011 (xls)

 

Technické pravidlá na rok 2012 (doc)

 

Dodatky technických pravidiel na rok 2012 (doc)

 

Žiadosť o vystavenie celoročnej licencie na rok 2012 (doc)

 

Žiadosť o vystavenie jednorázovej  licencie na rok 2012 (doc)

 

Informácie o jednorazových licenciach (doc)

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Stanovy SCÚ zmena 1.6.2011 (doc)

 

Zápisnica z Výkonného výboru 6.11.2011 (doc

 

Zápisnica z Výkonného výboru 21.6.2011 (doc) + rozpočet na rok 2011 (xls)

 

Zoznam vydaných licencií SCÚ v r. 2011 (xls)

 

Zaradenie jazdcov do kategórií na rok 2011 (xls)
 

Pravidlá U.C.I. v angličtine (verzia z 1. 2. 2011) (pdf)

 

Čerpanie finančných prostriedkov SCÚ za rok 2010 (xls)

 

Technické pravidlá SCÚ na rok 2011 (doc)

Dodatky TP 2011  (doc)
 

Medzinárodné technické pravidlá B.I.U. 2011 (doc)

 

Milí športovci, vážení rodičia,

prosím, aby ste sa vopred zamysleli nad tým, či plánujete Vy, alebo chcete, aby Vaše dieťa odštartovalo na niektorom VMP – významnom medzinárodnom podujatí (SHM, MS – jedno kolo Březová, ...) aj keď nie ste (nie je Vaše dieťa) v reprezentačnom výbere, teda na vlastné náklady.
V takom prípade je v žiadosti o licenciu potrebné potvrdenie športového lekára. V opačnom prípade by som Vás (Vaše dieťa) nemohla na VMP prihlásiť.

Ďakujem za pochopenie.

Šidlíková
 

Žiadosť o vystavenie celoročnej licencie na rok 2011 (doc)

Žiadosť o vystavenie jednorazovej licencie na rok 2011 (doc)

Informácie o jednorazových licenciach (doc)

 

Zásady disciplinárneho konania SCÚ (doc)

 

Stanovy SCÚ (doc)