Dôležité dokumenty a informácie

Orgány SCU

Vedenie SCU

Ing. Zuzana Niščáková, president SCU

Andrea Paňko, 1. vicepresident SCU

Júlia Dindová, 2. vicepresident

Výkonný výbor

Mgr. Katarína Lešková, člen Výkonného výboru

Tatiana Groves, člen - zástupca športovcov

Kontrolné orgány

Hlavný kontrolór

JUDr. Marcel Blažo, predseda Disciplinárnej komisie SCU

Ing. Anton Peter Likavský, podpredseda Disciplinárnej komisie SCU

Dôležité oznamy

Aktuálne nie sú žiadne dôležité oznamy. Pre zaujímavé plánované aktivity kliknite na stránku KALENDÁR podujatí.

 

Významné míľniky

 • ICU Europeans Championship 2023

  1. účasť na ICU Europeans Championship 2023 - Majstrovstvách Európy v športovom cheerleadingu

 • Ustanovujúca konferencia SCU

  Ustanovujúca konferencia 25.6.2023 vo Zvolene

 • SLOVAK CHEER NATIONALS 2023

  Majstrovstvá SR v športovom cheerleadingu 2023 11.6.2023 vo Zvolene

 • GALANTA CHEER OPEN 2023

  Otvorená pohárová súťaž v športovom cheerleadingu pre všetky slovenské športové a tanečné kluby 21.5.2023 v Galante

 • SCU plnohodnotný člen ICU

  SCU jednohlasne prijatá za plnohodnotného člena International Cheer Union na Valnom zhromaždení ICU v Orlande na Floride.

 • 1. Majstrovstvá Slovenska v športovom cheerleadingu

  Historicky 1. Majstrovstvá SR v športovom cheerleadingu sa uskutočnili dňa 4.12.2022 vo Zvolene dokonca s medzinárodou účasťou!

 • Prvá pohárová súťaž

  SLOVAK CHEERLEADING CUP 2022 vo Zvolene.

 • Vznik Slovenskej cheerleading únie

  Založenie športovej organizácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a dopolnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

  Konferencie SCU

  V tejto sekcii nájdete kompletnú dokumentáciu z Konferencií SCU

  Mimoriadna konferencia "per rollam" zvolaná 14.9.2023

  21.09.2023 - 23.9.2023
  online

  Vážení členovia SLOVENSKEJ CHEERLEADING ÚNIE,

  v zmysle čl. 37 ods. 1 písm. b) v spojení s čl. 34 ods. 5 Stanov SLOVENSKEJ CHEERLEADING ÚNIE ako prezident Únie zvolávam mimoriadnu konferenciu vo forme písomného hlasovania “per rollam”, t.j. písomne mimo riadneho zasadnutia s doručením hlasovania elektronicky.

  Všetky informácie nájdete TU.

  Ustanovujúca konferencia

  25.06.2023 o 16:00h.
  ZVOLEN

  vo Zvolene v priestoroch MC Heuréka, Hlbiny 2, Zvolen
  a súčasne online formou prostredníctvom aplikácie Google Meet. Všetky informácie nájdete TU.

  Zasadnutia Výkonného výboru SCU

  V tejto sekcii nájdete kompletnú dokumentáciu k Zasadnutiam Výkonného výboru SCU

  Zasadnutie VV 1/2024

  29.2.2024 o 20:00h.
  online

  Zasadnutie prebehne online formou prostredníctvom aplikácie Google Meet.

  DOKUMENTY

  Pozvánka VV1/2024