Aktuality - SCU.sk

Premiéra súťaže Európskej Cheer Ligy na Slovensku

Súťaž Donau Cheer Open, bola prvou slovenskou súťažou zaradenou do Európskej Cheer Ligy.

Konala sa 17. marca 2024, a bola to vôbec prvá súťaž v Bratislave 

Tejto súťaže sa zúčastnilo viac ako 610 pretekárov z 32 klubov a 9 krajín Európy. Videli sme 120 úžasných predstavení rôzneho veku a výkonnostnej úrovne. Najpočetnejšou kategóriou bola samozrejme DOUBLES CHEER FREESTYLE POM, SENIOR, ktorá je súčasťou Európskej cheer ligy. A jej výhrou sa členovia automaticky nominujú na ME 2025 v Slovinsku.

Do súťaže Donau Cheer Open o prvé miesto v tejto kategórii sa zapojilo 12 účinkujúcich. Súťaž posudzovali certifikovaní rozhodcovia ICU z 5 krajín. O súťaž bol veľký záujem, okrem divákov ju navštívili aj zástupcovia z ministerstva školstva. Slovenská únia cheerleadingu sa cíti poctená, že po tak krátkom čase skúseností s cheerleadingom mala možnosť zorganizovať súťaž, ktorá je súčasťou ECL. Podľa recenzií to bol obrovský úspech a skvelá organizácia! Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Donau Cheer Open 2025!

  

  • Videní: 65